Roadmap

Udviklingen af MinRefusion står aldrig stille

Seneste opdatering 22/3-2024

app.minrefusion.dk v. 2.24.3

Ny feature

 • Tilføjet download-mulighed på Fraværsoversigten.

Tweaks

 • Indekseret tabeller så sider med meget indhold indlæses hurtigere.

Tweaks

På fraværsoversigten er det nu muligt at filtrere efter aflønning, så brugeren kan se de specifikke fravær, som opfylder følgende kriterier:

 • Ret til refusion: Fravær der berettiger arbejdsgiveren til refusion.
 • Med løn: Fravær hvor medarbejderen modtager løn under fraværet.
 • Med løn, uden refusion: Fravær hvor medarbejderen modtager løn under fraværet, men som ikke er berettiget til refusion.
 • Uden løn: Fravær hvor medarbejderen ikke modtager løn under fraværet.
 • Med lønstop: Fravær hvor udbetaling af løn til medarbejderen er ophørt

Tweaks

Layoutforbedringer, der synliggør afdelinger og medarbejdernr. på både personale- og fraværsoversigten.

Ny feature

 • Bedre organisering med afdelinger – Tilføjet muligheden for at oprette afdelinger under virksomhedens profil. Få bedre overblik over jeres arbejdsstyrke ved at opdele medarbejdere i forskellige afdelinger. Dette gør det fx muligt at kunne trække rapporter med data, der kun omhandler ansatte i fx økonomi-afdelingen eller lager-teamet.

   

 • Filtrering – Tilføjet muligheden for at filtrere datavisning. På jeres fraværs-, personale- eller udbetalingsoversigt kan I nu filtrere visningen, så I kun får vist data om sygdom, barsel eller jobafklaring.

   

Tweaks

 • Tags – Forbedret overblik med tags. På personaleoversigten vises de ansattes igangværende fraværstyper nu tydeligt ved brug af tags.

Ny feature

 • Udbetalingsoversigt – Tilføjet muligheden for at kunne se alle refusionsudbetalinger, som virksomheden har modtaget.
 • Udbetalingsalarm – Tilføjet muligheden for at udsætte eller helt fjerne en udbetalingsalarm på et givent fravær, hvis det ikke er relevant at modtage påmindelse om manglende refusionsudbetalinger.

Tweaks

 • Beregning af fraværsdage på fraværsoversigt og fraværstatistik. Frem for at følge en kalenderuge på 7 dage, vil beregningen af fraværsdage tage udgangspunkt i medarbejderens reelle arbejdsuge. Hvis medarbejderen har to arbejdsdage på en uge, vil dette være grundlaget for beregningen.
 • Hurtig navigation fjernet for at forbedre brugervenligheden på web.
 • Nyt design – app.minrefusion.dk har fået et designløft med fonte, farver m.m. fra hovedsiden MinRefusion.dk

Book en demo hos vores team

Hør mere om Automatisk Refusion

Udfyld formularen for at komme i gang.

Demo/Introduktion antal ansatte screening